missing word

eksik sözcük
eksik bir sözcüğü yerine koymak Fiil