monetary compensatory amount

  1. (AT) ortak tarım politikası çerçevesi içinde uygulanan ve tarım kesimini desteklemeyi öngören tarım kesimi
    üzerindeki vergi ve sübvansiyon