month's mind

  1. İsim (Katoliklerde) ölümün 30'uncu günü yapılan âyin.