1. turbalı, fundalık boş arazi.
    Hounds pursued the escaped convict across the moor.
  2. demirleme(k), demir atma(k).
    Let's moor at the next dock for the night.
  3. palamarla bağla(n)ma(k), şamandıraya bağla(n)ma(k).
  4. sıkı sıkıya bağlama(k).
  5. İsim Mağribî, Faslı.
  6. İsim (eskiden Avrupada) Müslüman.
gemiyi çifte demirle demirlemek Fiil
gemiyi demirlemek Fiil