moral turpitude

  1. İsim ahlâksızlık, ahlâk dışı davranış/eylem, kötü ahlâk.