1. alaycı, müstehzi, iğneleyici, dokunaklı, keskin, acı, zehir gibi.
    His political opponents feared his
    mordant tongue, and even more his mordant pen.
  2. renk tespit edici, rengi sabitleştirici, boya tutturucu (madde).
  3. boya tutturucu/rengi sabitleştirici madde katmak.
  4. (maden oymacılıkta) asit veya benzeri eritici madde.
  5. Sıfat (bkz: mordent ).
  6. İsim melodi süsleme: temel sesi yarım veya tam bir ton aşağısındaki seslerle zenginleştirme.