motor drive

  1. İsim (başka makineleri işleten) elektrik motoru.
    motor-driven: motorlu, motorla işleyen.