1. İsim binme, biniş, çıkma, çıkış, tırmanma, tırmanış.
  2. İsim destek, dayanak, altlık.
  3. İsim çerçeve, kenarlık.
    a new mounting for an heirloom jewel.
Motor kulağı
binek taşı
çerçeve
hızla artan gelir
çoğalan zorluklarla başa çıkmak Fiil