move an employee

bir memuru başka bir yere tayin etmek Fiil