1. (a) gerilemek, geri çek(il)mek/gitmek/götürmek.
    move the table back where it was before. (b) yerine
    dönmek, avdet etmek.
    He moved back to the desk. (c) geri gelmek.
    They moved back to Sivas.
oynamak Fiil