move in high society

  1. Fiil sosyeteye girmek
  2. Fiil sosyetede tanınmak
  3. Fiil sosyetenin bilinen bir siması olmak