1. (a) (evden) çıkmak, (başka yere) taşınmak.
    to move out of a house. (b) (asker) çekilmek, ric'at
    etmek, (c) (insan/hayvan/eşya) çıkarmak, başka yere nakletmek.
bir daireden çıkmak Fiil
bir evden çıkmak Fiil
apartmanı tahliye etmek Fiil