1. lief
  2. sacred

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Hürmete lâyık, ... şeref sâhibi