1. İsim gelgit esnasında çamurların biriktiği arazi.
  2. İsim kurumuş gölün çamurlu yatağı.