1. İsim gizlenebilir yatak: kapanıp yüklük içinde saklanabilen yatak.