mutual consent

tarafların rızası ile
karşılıklı rıza ile boşanma
sözleşmeyi karşılıklı muvafakatla iptal etmek Fiil
bir sözleşmeyi karşılıklı rica ile feshetmek Fiil
bir sözleşmeyi karşılıklı muvafakatla iptal etmek Fiil