1. Geçişli Fiil şaşırtmak, hayrete düşürmek.
  2. Geçişli Fiil gizemleştirmek, muammalaştırmak, muamma haline getirmek, anlaşılmasını güçleştirmek, esrarengiz süsü
    vermek, esrar perdesine bürümek.
    mystify the interpretation of a prophecy.
mistifikasyon İsim, Sosyoloji