1. İsim çivi-gömen: çiviyi yüzeyden derine çakmaya yarayan alet.
çivi-gömen: çiviyi yüzeyden derine çakmaya yarayan alet. İsim