natural and legal persons

  1. İsim, Hukuk gerçek ve tüzel kişiler
  2. İsim, Hukuk hakikî ve hükmî şahıslar