natural gas

  1. İsim, Çevre ve Ekoloji doğal gaz
  2. İsim tabiî/doğal gaz: yeraltından çıkan ve yakıt olarak kullanılan metan gazı (%80'den fazla metan, az miktarda
    etan, propan, bütan, nitrojen ve bazen helyum içerir.)
Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı (NACE kodu: 06) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Doğal gaz çıkarımı (NACE kodu: 06.2) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Doğal gaz çıkarımı (NACE kodu: 06.20) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler (NACE kodu: 09.1) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler (NACE kodu: 09.10) İsim, Sanayi ve Zanaatler
sıkıştırılmış doğal gaz İsim, Kimya
doğalgaz yatakları İsim
doğal gaz yatakları İsim
doğal gaz alanı
doğalgaz sayacı
doğalgaz boru hattı
doğal gaz boru hattı şebekesi
doğal gaz kıtlığı
sıkıştırılmış doğalgaz İsim, Kimya
sıvılaştırılmış doğalgaz İsim, Kimya
petrol ve doğalgaz mühendisliği İsim, Eğitim
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü İsim, Eğitim
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü İsim, Eğitim