natural justice

  1. doğal adalet
  2. bir anlaşmazlığı karara bağlarken bir hakemin uyması gereken kurallar
  3. geniş anlamda
  4. hakem iyi niyetle hareket etmeli
  5. önyargılı olmadığını ve taraflarla kişisel ilişkisi bulunmadığını göstermelidir
  6. dava ile ilgili tüm belgeler her iki tarafın kullanımına açık tutulmalı ve her ikisinin de hazır bulunmadığında
    her hangibir kanıt sunulmalıdır
  7. davalarını anlatmak için her iki tarafa eşit fırsat tanınmalıdır