natural science

  1. İsim doğa bilimi, tabiat bilgisi: biyoloji, fizik vb. gibi doğal olayları/nesneleri inceleyen bilim.Tersi:
    matematik, felsefe gibi kuramsal bilimler.
  2. doğabilim, fizik bilimleri.