natural virtues

  1. temel erdemler, ana faziletler: (eski felsefeye /Eflâtun'a göre) adalet
    (justice), basiret/ihtiyat

    (prudence), itidal/imsak
    (temperance) ve cesaret/yiğitlik
    (fortitude).