naval force

deniz kuvvetlerini ablukaya alma harekât bölgesi