navel orange

  1. gebe portakal, göbekli ve çekirdeksiz portakal, Vaşington portakalı.