göbek kordonu.
gebe portakal, göbekli ve çekirdeksiz portakal, Vaşington portakalı.