navel

  1. Noun göbek.
  2. Noun orta, merkez.
göbek kordonu.
gebe portakal, göbekli ve çekirdeksiz portakal, Vaşington portakalı.