1. para benzeri (para olmadığı halde para yerine geçen aktif değer
  2. (US) para benzeri (para olmadığı halde para olarak kullanılabilir değer
  3. para benzeri
  4. para olmadığı durumda para yerine geçen aktif değer