necessary damages

  1. her türlü hasardan ister istemez doğan tazminat
  2. gerekli tazminat