needle grass


  1. feather grass ile ayni anlama gelir. iğne-otu
    (Stipa comata): ABD'de yetişen ince bir ot.