needle in a haystack

  1. saman yığınında kaybolmuş iğne, bulunması çok güç şey.
    to look for a needle in a haystack: saman yığınında iğne aramak.
samanlıkta iğne aramak Fiil