negative attitude

olumsuz bir tavır takınmak Fiil
olumsuz tavır takınmak Fiil