negative clause

olumsuz ipotek şartı
olumsuz rehin şartı