negative investment

  1. negatif yatırım
  2. negatif yatırım (sermaye stokunun azalması