net audience

  1. belirli bir süre içinde bir iletişim medyası tarafından kendilerine ulaşılmış kişiler ya da hane halkları sayısı