net calorific value

  1. İsim, Enerji ve Tabii Kaynaklar alt ısıl değer, alt kalorifik değer
üst ısıl değer, üst kalorifik değer İsim, Enerji ve Tabii Kaynaklar