net investment

net yatırım geliri
hisse senedi başına net yatırım geliri
net dış yardım
net dış yatırım