1. (sigorta) reasürans yoluyla yapılan sesyondan sonra sigortacının alıkoyduğu net miktar