net premiums

  1. net primler (bir iş yılında retrosesyon primlerinin tenzilinden sonraki sonraki reasürans primleri ,
    tenzillerin indirilmesinden sonra kalan prim
  2. net primler (bir iş yılında retrosesyon primlerinin tenzilinden sonraki reasürans primleri , tenzillerin
    indirilmesinden sonra kalan prim
  3. İsim net primler