1. net ücret
  2. reklam ajansının komisyonu düşüldükten sonra ortaya çıkan yayımcının ücreti
net faiz oranı
net üretim organı
net üretim oranı
(nüfus) net yenilenme oranı (belirli bir dönemde toplumun bir grubunda gerçekleşen doğumların aynı gruptaki ölümlere oranı