nevertheless

  1. Zarf yine de, bununla beraber, mamafih, böyle olmakla beraber, öyle olsa bile, ancak, buna rağmen.