new business

kendini yeni bir işe adamak Fiil
yeni bir işe girmek Fiil
sigorta müfettişi
yeni müşteriler bulmaktan sorumlu reklam ajansı görevlisi
müşteri ile ilk kez satış görüşmesi yapmaktan sorumlu satış görevlisi
yeni bir şirket kurmak Fiil
yeni bir iş başlatmak Fiil
(Br) yeni bir şirket kurmak Fiil
bir işe yeni fikirler getirmek Fiil
işe yeni bir cephe kazandırmak Fiil