new business

  1. yeni iş
kendini yeni bir işe adamak Verb
yeni bir işe girmek Verb
sigorta müfettişi
yeni müşteriler bulmaktan sorumlu reklam ajansı görevlisi
müşteri ile ilk kez satış görüşmesi yapmaktan sorumlu satış görevlisi
yeni bir şirket kurmak Verb
yeni bir iş başlatmak Verb
(Br) yeni bir şirket kurmak Verb
bir işe yeni fikirler getirmek Verb
işe yeni bir cephe kazandırmak Verb