new colonialism

  1. turizmde
  2. bölgenin yerli sakinlerini yerlerinden uzaklaştırarak
  3. bir bölgenin ele geçirilmesi