işe yeni bir cephe kazandırmak Fiil
işin şeklini değiştirmek, işe başka biçim/veçhe vermek.
işin şeklini değiştirmek Fiil