new theology

  1. İsim yeni tanrıbilim/ilâhiyat: 19'uncu yüzyıl sonlarında başlayan ve çağdaş kavramlarla bilimsel keşifleri
    ve felsefe anlayışını din ile bağdaştırmayı amaç edinen, tutucu dinsel inanışlara karşı gelen dinsel hareket.