değersiz
değeri yok
(ticari) değeri olmayan örnek olarak göndermek Fiil
değeri olmayan örnek göndermek Fiil
birinin öğüdüne değer vermemek Fiil
itibari değeri olmayan
(Br) US nominal değeri olmayan hisse senedi
uygulama değeri yok
nominal değeri olmayan hisse senedi