nonrecurring income

  1. İsim, Muhasebe bir defaya mahsus gelir
  2. işletmenin esas faaliyeti ile ilgili olmayan gelir
yalnız bir kereye mahsus olmak üzere elde edilen gelir