normal curve

  1. İsim düzgen dağılım (eğrisi): Değişkenin çeşitli değerleri için olasılıkları gösteren çan kesiti biçimindaki
    eğri.
    Gaussian curve ile ayni anlama gelir.
normal dağıtım eğrisi
normal dağılım eğrisi
normal hata eğrisi
mod ve medyan değerlerinin benzer ya da birbirine çok yakın olduğu durumdaki değerlerin dağılım biçimi
normal sıklık eğrisi
istatistiksel analizde aritmetik ortalama