normal price

  1. normal fiyat
  2. normal fiyat (kısa ve uzun vadede bir mal için piyasada arz ve talebe göre oluşan fiyat